Materies en vakgebieden

Olivier
Malisse

Visie
en
Tarieven

Actua

Contact

Advocaten Malisse BVBA
Edgard Gevaertdreef 10, 9830 Sint-Martens-Latem
T: 09 277 07 03
F: 09 277 07 04
info@advocatenmalisse.be
Ondernemingsnummer: 0503.787.811
Kantoorrekeningnummer: ING BE94 3631 1508 7914
Derdenrekeningnummer: BE16 6304 1864 3874
BTW-nummer: BE 0503.787.811

 
tel: +32 92 77 07 03 fax: +32 92 77 07 04 info@advocatenmalisse.be | disclaimer

Materies en vakgebieden

Arbeidsrecht

o.a.
 • Advies aan ondernemingen en particulieren
 • Opstellen van op maat gemaakte arbeidsovereenkomsten en reglementen/policies
 • Arbeidsduur en overwerk
 • (Variabel) loon en andere voordelen / vergoedingen
 • Individueel / collectief ontslag en arbeidsrechtelijke geschillen
 • Adviesverlening inzake internationale tewerkstelling (expats)

Sportrecht

o.a.
 • Opstellen van contracten voor (niet-) professionele sportbeoefenaars
 • Adviesverlening met betrekking tot sport gerelateerde materies
 • Sponsorcontracten

Sociale zekerheid

o.a.
 • Advies inzake Belgische sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen:
  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag / pensioen
  • Gezondheidszorg en invaliditeit
  • Werkloosheid
  • Kinderbijslag
  • Sociale zekerheidsbijdragen
  • Etc.
 • Adviesverlening inzake sociaal aspect bij internationale tewerkstelling (detachering / gelijktijdige tewerkstelling)
 • RSZ en RSVZ geschillen
 • Sociale audit
 • Compliance werk inzake aansluitingen Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)
 • Compliance werk inzake aanvraag (en aanvraag) van Europese formulieren:
  • Formulier E101/A1
  • Formulier E106/S1
  • Formulier E301/U1
  • Etc.

Immigratie

o.a.
 • Aanvraag en opvolging vereiste vergunningen bij internationale tewerkstelling
  • Arbeiderskaart (werknemers)
  • Beroepskaart (zelfstandigen)
  • Limosa-verklaring
 • Advies omtrent Belgische immigratieformaliteiten voor vreemdelingen
 • Belgisch verblijfsrecht voor migrerende werknemers / zelfstandigen

Contractenrecht

o.a.
 • Koop / Verkoop
 • Huur
 • Opstellen van op maat gemaakte huurovereenkomsten
 • Adviesverlening inzake algemeen huurrecht / handelshuur / woninghuur
 • Gerelateerde procedures voor bevoegde rechter

Invordering en beslag

o.a.
 • Snelle en efficiënte opvolging / inning van openstaande vorderingen (minnelijk en gerechtelijk)
 • Alle ermee verwante procedures

Helpdesk ontslag

"Ik ben een advocaat"

Olivier Malisse

CURRICULUM

Visie en Tarieven

VISIE
Goed onderhandelen is beter dan nodeloos agressief procederen


TARIEVEN
Transparantie inzake erelonen en kosten voor verleende diensten

Actua

november 2015 - Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet 2016

december 2014 - Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet 2015

oktober 2013 - Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet 2014

maart 2013 - EU Verordening Nr. 465/2012 sinds 2 februari 2013 van toepassing op EVA-landen

februari 2013 - Nieuwe sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende werknemers van derde landen

oktober 2012 - Schijnzelfstandigheid en schijnwerknemerschap - Invoering lijst specifieke criteria en sectoren

oktober 2012 - Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet 2013

augustus 2012 - Beroepskaart voor vreemdelingen

mei 2012 - Forfaitaire vergoeding

Contact

0

Advocaten Malisse BVBA
Adres: Edgard Gevaertdreef 10, 9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon: 09 277 07 03
Fax: 09 277 07 04
Email: info@advocatenmalisse.be
Ondernemingsnummer: 0503.787.811
Kantoorrekeningnummer: ING BE94 3631 1508 7914
Derdenrekeningnummer: BE16 6304 1864 3874
BTW-nummer: BE 0503.787.811

U vindt ons ook terug op google maps google maps

disclaimer

Advocaten Malisse is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA met kantoor te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 472. De totale aansprakelijkheid van de advoca(a)t(en) bij Advocaten Malisse is beperkt tot de dekking verleend door haar beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar.

De inhoud en materialen op deze website wordt u louter en alleen meegedeeld als algemene informatie. Alhoewel Advocaten Malisse en haar advoca(a)t(en) pogen correcte en volledige informatie te verschaffen, kan de informatie onder geen enkel beding beschouwd worden als een juridisch of professioneel advies van om het even welk bepaalde materie. De informatie of materialen op deze website kunnen niet aangewend worden zonder het geschikte juridisch advies van een advocaat in te winnen.

Door de website te consulteren, aanvaardt de gebruiker dat Advocaten Malisse en haar advoca(a)t(en) op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade of verlies die zou kunnen voortvloeien uit onvolkomenheden, onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie vermeld op deze website. Elk gebruik van deze website is uitsluitend op eigen risico.

De inhoud en materialen op deze website alsook het design ervan zijn door Advocaten Malisse beschermd met copyright. Tenzij vooraf expliciet schriftelijk toegestaan door Advocaten Malisse, is het verboden deze website of delen ervan, op welke manier dan ook, te gebruiken.

De voorwaarden inzake het gebruik van deze website vallen exclusief onder de toepassing van het Belgisch recht. Elk geschil hieromtrent zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge.